ขอใบเสนอราคาทันที

แพคเกจทั้งหมดของ WAY-Plan

โมดูลการจัดการธุรกิจ

โมดูลเพื่อการขยายธุรกิจ

*จำนวนพนักงานขับรถสูงสุดในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในหรือภายนอกบริษัทของคุณ ภารกิจที่มอบหมายให้เครือข่าย WAY-Corp ไม่รวมอยู่ในราคาข้อเสนอของคุณ
*Maximum number of drivers positioned on a day, whether they are internal or external to your company. The missions entrusted to the WAY-Corp network are not included in the pricing of your offer.